Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
OGŁOSZENIE
 
Na mocy art. 144 §1 kpc w zw. z art. 13  § 2 kpc ustanowiono kuratora w osobie  adwokata Agnieszki Januszek do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Olkuszu uczestniczki Urszuli Wołkowskiej , której miejsce pobytu nie jest znane  w sprawie  z wniosku   Kazimierza Sierki i Bożeny Sierki z udziałem  Edmunda Dyduch, Andrzeja Płoszaja, Mariana Płoszaja, Włodzimierza Płoszaja, Jana Ciępki, Adama Dyduch, Mirosława Kaczmarczyka, Andrzeja Kaczmarczyka, Roberta Kaczmarczyka, Wojciecha Grzebinogi, Leszka Kalarusa, Piotra Dyduch, Winicjusza Saternusa, Janusza Dyduch, Marianny Bocheńskiej, Leokadii Sieczkowskiej, Marii Saternus, Lidii Pacii, Grażyny Pielki, Elżbiety Nowak, Marka Dyduch, Waldemara Mańki, Zbigniewa Mańki, Roberta Mańki, Stanisława Dyduch, Leszka Kaczmarczyka, Andrzeja Kaczmarczyka, Andrzeja Dyduch, Stanisława Grzebinogi, Małgorzaty Dyduch, Leokadii Pacii, Marii Stępień, Barbary Domagała, Michaliny Marchewki, Wandy Knap, Zofii Dyduch, Mirosławy Mamot, Ireny Kaczmarczyk, Michaliny Berlińskiej, Marii Kaczmarczyk, Zdzisławy Halpen, Jolanty Patynek, Aleksandry Zalewskiej, Bożeny Kułagi, Alicji Dyduch, Urszuli Wołkowskiej, Grażyny Mrajcy, Mirosława Dyduch, Eleonory Dyduch
o zasiedzenie
  
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.                                                                        
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-01-18
Publikujący Administrator 2018-01-18 13:54:49
ModyfikacjaAdministrator 2018-01-18
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-02-18
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Olkuszu zawiadamia, że w tut. Sądzie Rejonowym zawisła pod sygn. akt I Ns 242/17 sprawa z wniosku Powiatu Olkuskiego - Starosty Olkuskiego przy udziale Skarbu Państwa -Naczelnika Urzędu Skarbowego, Lucjana Płaszewskiego, Alicji Zgoda, Wandy Zgoda  w Olkuszu  o likwidację niepodjętego depozytu, pozostawionego przez zmarłą w dniu 11 marca 2001 r. Leokadię Stemplowską  córkę Józefa i Heleny urodzoną 01.10.1914r. w Kluczach - w kwocie 1.191,58 zł z odsetkami bankowymi, który jest zdeponowany w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.
Na podstawie art. 693 21  kpc tut. Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby,  tj. następców prawnych zmarłej Leokadii Stemplowskiej – w szczególności następców prawnych Zuzanny Płaszewskiej aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń tut. Sądu Rejonowego  i na stronie internetowej tut. Sądu  dokonały odbioru depozytu wyżej określonego i zgłosiły udział w niniejszej sprawie, informując, że w dniu 13.10.2017r. tut. Sąd wydał postanowienie o likwidacji niepodjętego depozytu.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-01-17
Publikujący Administrator 2018-01-17 14:45:49
ModyfikacjaAdministrator 2018-01-18
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-02-17
OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns  210/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Piotra Wielgosza, Antoniego Słaby, Mirosława Piwowarczyka, Edwarda Momoli, Mariana Niewiary, Zbigniewa Kalarusa, Barbary Cebo, Patrycji Izdebskiej, Anny Wielgosz, Jana Banyś, Marka Kiszki, Tadeusza Podsiadło, Marka Gąsiorka, Józefa Różyckiego, Urszuli Słaby, Haliny Momoli, Krystyny Niewiary,  Krystyny Pasuli, Iwony Karaś, Antoniego Pazdyki, Ireny Pazdyki, Jolanty Kalarus,   Bogusławy Piwowarczyk,  Małgorzaty Banyś, Danieli Kiszki, Doroty Podsiadło, Marii Różyckiej z udziałem  Jerzego Sosinki, Marcina Tracza, Michała Taszyckiego, Dariusza Taszyckiego, Adriana Pużuka, Mariusza Kamińskiego, Anny Taszyckiej, Edmunda Ptaszyckiego,  Skarbu Państwa  - Starosty Olkuskiego, Elżbiety Kamińskiej, Bożeny Jagiełło - Taszyckiej, Krystiana Kotarby, Leszka Taszyckiego, Tadeusza Kotarby, Anny Pyrzowskiej - Nałęcz, Alicji Domanik o zasiedzenie nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki gruntu nr 1929, położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej 28 w  części, w której na działce tej posadowiony jest budynek mieszkalny przy ul. Skalskiej 28 w Olkuszu oraz w obszarze 4 m od zabudowanej części tego budynku na działce nr 1929. W wypisie z rejestru gruntów jako współwłaściciele tejże działki figurują Alicja Domanik, Krystian Józef Kotarba, Tadeusz Kotarba, Anna Pyrzowskiej - Nałęcz, Edmund Ptaszycki, Stanisław Ptaszycki, Jerzy Sosinka. Nieruchomość ta nie posiada założonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa dotyczące wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”
 
                                                                                                                   SSR MICHAŁ SIEMIENIEC
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2018-01-04
Publikujący Administrator 2018-01-04 11:18:34
ModyfikacjaAdministrator 2018-01-18
Data wygaśnięcia: Administrator 2018-04-04
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Wygenerowano: 21 stycznia 2018r. 03:16:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.