Plan działalności Sądu Rejonowego w Olkuszu na 2013 rok

Zarządzenie nr 20/2012
Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu

z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
planu działalności Sądu Rejonowego w Olkuszu na 2013 rok

§1.

Na podstawie art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 7 ust. 21 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, zarządzam opublikowanie Planu działalności Sądu Rejonowego w Olkuszu na rok 2013 w Biuletynie Informacji Publicznej.

§2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezes
Sądu Rejonowego w Olkuszu

                                                                                                                              SSR Małgorzata Jachowicz-PolakZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Plan działalności na 2013 rok Plan działalności na 2013 rok.pdf 911396 bajtów 50
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2012-12-31 17:24:38
Data wygaśnięcia: 2020-12-31