Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 04 grudnia 2017 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Sąd Rejonowy w Olkuszu zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na: „Usługę sprzątania pomieszczeń i otoczenia Sądu Rejonowego w Olkuszu”. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)

1. Dane Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania budynku oraz otoczenia Sądu Rejonowego
w Olkuszu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych wykonawcy oraz wzór umowy stanowią załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załączniki nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf 74485 bajtów 28
2. Załącznik nr 2 -wzór umowy Załącznik nr 2 -wzór umowy.pdf 74448 bajtów 16
3. Załącznik nr 3 - formularz oferty. Załącznik nr 3 - formularz oferty.docx 21982 bajtów 14
4. Załącznik nr 4 - wykaz usług Załącznik nr 4 - wykaz usług.doc 35840 bajtów 21
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie US. Załącznik nr 5 - oświadczenie US.docx 14475 bajtów 13
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie ZUS. Załącznik nr 6 - oświadczenie ZUS.docx 14536 bajtów 10
7. Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty.pdf 2529044 bajtów 34
8. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf 506047 bajtów 6
9. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 1015409 bajtów 19
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2017-12-04
Publikujący Administrator 2017-12-04 12:33:02
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31