Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:Aktualności
Konkurs na stanowisko "Asystent Sędziego"


SĄD REJONOWY W OLKUSZU
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45
32-300 Olkusz
 
Konkurs o sygnaturze:
Adm. -111-5/15
 
PREZES SĄDU REJONOWEGO W OLKUSZU
Ogłasza konkurs na stanowisko „Asystent Sędziego”
 
Liczba wolnych stanowisk:  1 etat
Termin i miejsce konkursu 29 grudzień 2015  r., godz. 9.00,  Sąd Rejonowy w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 45, sala A-47.
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. (Dz. U. z dnia 18.10.2013 r., poz. 1228) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
Kandydaci na stanowisko asystenta sędziego muszą odpowiadać wymaganiom określonym
w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o stroju sądów powszechnych.
Wymagania:
 1. Obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i możliwość korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie studiów zagranicznych uznanych w Polsce.
 3. Ukończone 24 lata.
 4. Nieskazitelny charakter.
 5. Sumienność i skrupulatność w wykonywaniu pracy
 6. Zdolności interpersonalne.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera.
 8. Doświadczenie zawodowe będzie atutem.
 
Zakres obowiązków (między innymi):
 1. Sporządzanie projektów orzeczeń i uzasadnień.
 2. Dokonywanie wstępnej analizy akt spraw przydzielonych do referatu sędziego.
 3. Inne czynności wymienione w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.11.2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów.           
 
Dokumenty i oświadczenia, jakie należy złożyć ubiegając się o to stanowisko:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 8. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
 
Kandydat składa wymagane dokumenty w terminie do 04 grudnia 2015 r.   bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45 (pokój A-28, II piętro), albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Olkuszu (pokój A-28, II piętro) lub telefonicznie pod numerem telefonu  /032/ 626 11 28.
 
Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne, oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, zostanie ustalona lista kandydatów (z podaniem imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania) dopuszczonych do konkursu, która będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Olkuszu oraz na stronie internetowej www.olkusz.sr.gov.pl, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
 
                                                                                                                                            PREZES
                                                                                                                                 Sądu Rejonowego w Olkuszu
                                                                                                                        SSR Małgorzata Jachowicz - Polak
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie Adm. -111-515.pdf 919145 bajtów 125
powrót
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2015-11-16 18:47:50
Data wygaśnięcia: 2019-12-21
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]