Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko Asystenta Sędziego 1 etat
Informacja  
o wynikach II etapu konkursu na stanowisko
Asystenta Sędziego 1 etat
przeprowadzonego w dniu 5 lutego 2016 r.

Po sprawdzeniu wyników II etapu konkursu j/w, przeprowadzonego w formie pisemnej, Komisja Konkursowa w składzie jak poniżej zakwalifikowała do III etapu konkursu następujące osoby:

1.    Barbarę Goraj, która osiągnęła łączny wynik 37 pkt., w tym 32 pkt. z części testowej i 5 pkt. z pracy pisemnej,
2.    Katarzynę Curyło, która osiągnęła łączny wynik 35 pkt., w tym 31 pkt. z części testowej i 4 pkt. z pracy pisemnej,

Pozostali kandydaci nie osiągnęli wymaganej przepisami, tj. § 7 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013 r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.z 2013 r. poz. 1228) ilości punktów ( co najmniej 29 pkt – w tym co najmniej 3 pkt. z pracy pisemnej), tj:

- Pani Klaudia Dec - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Dorota Skrzypek - łącznie 28 pkt. tj. 27 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Łukasz Pabisek - łącznie 30 pkt. tj. 28 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Dominika Chrzanowska - łącznie 31 pkt. tj. 29 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Magdalena Myślińska - łącznie 18 pkt. tj. 18 pkt. z części testowej i  0 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Tomasz Staroń - łącznie 23 pkt. tj. 23 pkt. z części testowej i 0 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Olga Pakuła - łącznie 26 pkt. tj. 25 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Agnieszka Dorynek - łącznie 24 pkt. tj. 23 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Agnieszka Terpicz - łącznie 23 pkt. tj. 22 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Damian Górka - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Tomasz Ginalski - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pan Piotr Strama - łącznie 31 pkt. tj. 30 pkt. z części testowej i 1 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Aleksandra Szczęsny - łącznie 29 pkt. tj. 27 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.
- Pani Agnieszka Gałka - łącznie 28 pkt. tj. 26 pkt. z części testowej i 2 pkt. z pracy pisemnej.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 09.02.2016 r. o godzinie. 14.30 tj. w terminie wcześniej podanym.

Przewodnicząca:     
- SSR Ewa Kozień – Strukowska

Członkowie:              
- SSR Marzena Stochel
- SSR Agnieszka Proć

 


Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Publikujący 2016-02-08 14:05:48
Data wygaśnięcia: 2019-12-31