Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego 1 etat
PREZES SĄDU REJONOWEGO W OLKUSZU
Ogłasza konkurs na stanowisko „Asystent Sędziego”
 
Liczba wolnych stanowisk:  1 etat
Termin i miejsce konkursu 31 maj 2016  r., godz. 9.00,  Sąd Rejonowy w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 45, sala B-2

Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. (Dz. U. z dnia 18.10.2013 r., poz. 1228) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

Kandydaci na stanowisko asystenta sędziego muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o stroju sądów powszechnych.

Kandydat składa wymagane dokumenty w terminie do 11 maja 2016  r.   bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45 (pokój A-28, II piętro), albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Olkuszu (pokój A-28, II piętro) lub telefonicznie pod numerem telefonu  /032/ 626 11 28.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie.pdf 920806 bajtów 95
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
Wytworzył Sąd Rejonowy w Olkuszu 2016-04-29
Publikujący Administrator 2016-04-29 10:35:08
Data wygaśnięcia: Administrator 2019-12-31