ZMIANY:
2017-02-28 14:40:52: Dodano wynik do przetargu
2017-02-28 14:39:44: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Więcej >>>
2017-02-22 13:27:11: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf
2017-02-14 13:17:59: Dodano plik Informacje z otwarcia ofert.pdf
2017-02-10 12:30:23: Dodano plik Pytania i odpowiedzi Fin 26-1-2017.pdf
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 10- oświadczenie ZUS.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 9- oświadczenie US.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 8 - wykaz_osób.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz_usług.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 6 - wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia.pdf
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 5 - wzór zobowiązania.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o_nienależeniu do_grupy_kapitałowej.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2017-02-06 12:04:21: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zamówienie na usługi społeczne pn.: "Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Olkuszu oraz odbiór i transportowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i konwoju".


Data składania ofert:
2017-02-14 10:45:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Olkuszu
Data: 2017-02-06 11:48:00
Udostępnił: Administrator
Data: 2017-02-06 12:03:00
Modyfikował(a): Administrator
Data: 2017-02-28 14:40:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.95 MBPlik pdf
2. zał. nr 1 - formularz ofertowy. 19.45 KbPlik doc
3. zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków. 22.79 KbPlik doc
4. zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 26.16 KbPlik doc
5. zał. nr 4 - oświadczenie o_nienależeniu do_grupy_kapitałowej. 16.09 KbPlik doc
6. zał. nr 5 - wzór zobowiązania. 15.21 KbPlik doc
7. zał. nr 6 - wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia 15.44 MBPlik pdf
8. zał. nr 7 - wykaz_usług. 18.21 KbPlik doc
9. zał. nr 8 - wykaz_osób. 15.87 KbPlik doc
10. zał. nr 9- oświadczenie US. 17.45 KbPlik doc
11. zał. nr 10- oświadczenie ZUS. 17.66 KbPlik doc
12. Pytania i odpowiedzi Fin 26-1-2017 903.66 KbPlik pdf
13. Informacje z otwarcia ofert 1.18 MBPlik pdf
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.60 MBPlik pdf
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 511.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian
[Wróć]