Aktualności Sądu Rejonowego w Olkuszu http://olkusz.sr.gov.pl Plan działalności Sądu Rejonowego w Olkuszu na 2013 rok Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 +0100 http://olkusz.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-40 Zarządzenie nr 20/2012 Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej planu działalności Sądu Rejonowego w Olkuszu na 2013 rok §1. Na podstawie art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o...... PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OLKUSZU NA ROK 2012 Thu, 29 Dec 2011 00:00:00 +0100 http://olkusz.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-40 Sąd Rejonowy w Olkuszu, działając na podstawie § 7 ust. 21 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku nr 1/11/DB w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje plan...... UCHWAŁA NR 1/13 Komisji Konkursowej w sprawie ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko Asystenta sędziego (2 etaty). Fri, 23 Aug 2013 00:00:00 +0200 http://olkusz.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-9 UCHWAŁA NR 1/13 Komisji Konkursowej w sprawie ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko  Asystenta sędziego (2 etaty) Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2013 r. po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszonych kandydatów pod kątem...... KOMUNIKAT - ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Thu, 18 Jul 2013 00:00:00 +0200 http://olkusz.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-24      W związku z wejściem w życie w dniu 07 lipca 2013 r. nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP, KRS, a także postępowania...... Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Asystenta Sędziego 2 etaty. Tue, 10 Sep 2013 00:00:00 +0200 http://olkusz.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-9 INFORMACJA o wynikach konkursu na stanowisko Asystenta Sędziego 2 etaty przeprowadzonego w dniu 9 września 2013r. Sąd Rejonowy w Olkuszu informuję, iż na stanowisko Asystena Sędziego 2 etaty, zostali wybrani: - Pani Dorota Trela - Pan Paweł Pachoł którzy spełnili......