Elektroniczna Skrzynka Podawcza

I. Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Olkuszu, za pośrednictwem "Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP".
 
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Olkuszu:

1.  dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
2.  nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

II. W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.
 
III. W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Olkuszu niezbędne jest:

1. posiadanie konta użytkownika na platformie "ePUAP" (założenie konta jest bezpłatne),
2. wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Olkuszu" na platformie ePUAP.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
AutorSąd Rejonowy w Olkuszu2008-12-10
Publikujący -