Majątek Sądu Rejonowego w Olkuszu

W zakresie finansowym i gospodarczym działalność Sądu reguluje ustawa z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.01.2008 r. sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. nr 11 poz. 69 z 2008 r. z późn. zm.)

Sąd Rejonowy jako jednostka sektora finansów publicznych nie posiada osobowości prawnej. Baza lokalowa Sądu Rejonowego w Olkuszu to przejęta w trwały zarząd nieruchomość położona w Olkuszu składająca się z działek oznaczonych numerami 2783, 2305/4, 2305/5 o łącznej powierzchni 2.882,33 m2.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
AutorSąd Rejonowy w Olkuszu2008-12-10
Publikujący -