Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw

Tryb działania Sądu Rejonowego w Olkuszu jako jednostki organizacyjnej określony jest w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Natomiast tryb postępowania sądu jako rozpoznającego daną sprawę regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu (np. kpk, kpc). Pisma wszczynające postępowanie i dalsze przyjmowane są na dzienniku podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane są do właściwych wydziałów i tam rejestrowane. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli formalnej pism a następnie przydziela sprawy. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy i procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia orzeczeń zapadłych w sprawie. Sprawy zakończone prawomocnie archiwizuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. nr 46 poz. 443 z 2004 r. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25. 07. 1995 r. w sprawie kwalifikowania do materiałów archiwalnych lub do dokumentacji niearchiwalnej akt i ksiąg, kolegium do spraw wykroczeń z lat 1981-1989, okresów ich przechowywania oraz warunków niszczenia lub przekazywania archiwom państwowym (Dz. Urz. MS z 1995 r. nr 3 poz. 19).

Nadzór administracyjny nad postępowaniem sprawuje Prezes Sądu.
Skargi i wnioski skierowane do Prezesa Sądu w trybie nadzoru administracyjnego mogą być wnoszone:
 

a/ na piśmie,
- w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Olkuszu,
- za pośrednictwem poczty na adres: 32 – 300 Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 45,
-  pocztą elektroniczną na adres: administracja@olkusz.sr.gov.pl,
 

b/ w formie ustnej do protokołu u Kierownika Oddziału Administracyjnego –
    pokój A-28.
 

c/ bezpośrednio do Prezesa Sądu w sprawach skarg i wniosków dot. pracy Sądu.
- Prezes oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olkuszu przyjmują strony w ramach skarg i wniosków dotyczących spraw toczących się przed tut. Sądem w każdy czwartek (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 10.00 do 13.00.

Powyższe znajduje oparcie w zmienionych przepisach ustawy z dnia 27 września 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, które weszły w życie 15 sierpnia 2013 r. Opisane w ten sposób skargi i wnioski rozpatrywane będą przez Prezesa Sądu bez zbędnej zwłoki.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
AutorSąd Rejonowy w Olkuszu2008-12-10
Publikujący Administrator - Administrator 2008-12-10 23:43
Modyfikacja Administrator - Administrator 2017-03-02 10:25
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]