Projekt

Projekt
„Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”
realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

 

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej


        Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.


       Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.


Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/projekty_in/tf2006.php

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
AutorSąd Rejonowy w Olkuszu2010-01-05
Publikujący -