Sąd Rejonowy w Olkuszu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Czytelnia akt

  Regulamin funkcjonowania czytelni akt
Sądu Rejonowego w Olkuszu


 

 1. Czytelnia akt jest wyłącznym miejscem udostępniania do przeglądania akt ze wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Olkuszu za wyjątkiem Wydziału V Ksiąg Wieczystych, osobom do tego upoważnionym tj. stronom postępowania i pełnomocnikom. Czytelnia akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności
 2. Czytelnia akt znajduje się na parterze budynku A Sądu Rejonowego w Olkuszu, pokój A-48.
 3. Czytelnia akt jest czynna:

a)      poniedziałek: od godz. 08.00 do 17.30, ostatnia osoba przyjmowana jest do godz. 17.00

b)      wtorek – piątek: od godz. 8.00 do  15.15, ostatnia osoba przyjmowana jest do godz. 14.45.

 1. Pomieszczenia czytelni akt są objęte monitoringiem.
 2. Zamawianie akt do wglądu odbywa się osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów,  lub w  czytelni akt jak również telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: (32) 626 11 55 lub (32) 626 11 48, a także drogą elektroniczną na adres: czytelnia@olkusz.sr.gov.pl
 3. Przy zamówieniu akt sprawy do wglądu należy podać:

a)      sygnaturę akt,

b)      w przypadku spraw wielotomowych nr tomu,

c)      nazwę wydziału,

d)      imię i nazwisko/nazwę firmy/nazwę instytucji (oznaczenie strony postępowania lub pełnomocnika).

 1. Akta można zamawiać na dzień, w którym składane jest zamówienie lub na inny termin. Jeżeli akta zamawiane są na dzień, w którym składane jest zamówienie, interesant informowany jest o godzinie, w której zostaną one udostępnione. Jeżeli wgląd do akt ma nastąpić innego dnia, zamawiający ustala termin i godzinę z pracownikiem czytelni akt.
 2. Osoby zainteresowane wglądem do akt sprawy przyjmowane są w kolejności zgłoszenia zamówienia akt.
 3. Interesant może zamówić do wglądu więcej niż jedne akta, jednak przeglądane są one pojedynczo. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej czytelnię.
 4. Po zamówieniu akt przez interesanta, pracownik czytelni akt ustala telefonicznie z Kierownikiem Sekretariatu:

a)      czy dana osoba jest upoważniona do przeglądania akt,

b)      gdzie znajdują się akta i czy mogą być udostępnione do przeglądania we wskazanym terminie.

 1. Akta przekazywane z wydziałów do czytelni akt muszą być zszyte lub połączone inną techniką w sposób trwały, a karty w nich ponumerowane.
 2. Przewodniczący Wydziału lub wyznaczony przez niego sędzia decyduje o możliwości korzystania podczas przeglądania akt z komputera przenośnego, aparatów cyfrowych itp. sprzętu własnego interesanta i wykonywaniu fotokopii akt.
 3. O udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych decyduje Przewodniczący Wydziału, z którego akta pochodzą.
 4. Pracownik czytelni akt  prowadzi:

a)      terminarz czytelni akt,

b)      kontrolkę akt udostępniania do wglądu w czytelni akt

 1. Pracownik obsługujący czytelnię akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych w sprawach aktualnie przeglądanych. Wnioski te są przekazywane do Wydziału. Wydział przekazuje sporządzone kserokopie celem ich wydania w czytelni akt lub wysyłają pocztą jeżeli taki sposób wydania dokumentów zastrzegł sobie interesant w swoim wniosku.
 2. Przed skorzystaniem z czytelni akt, interesant zobowiązany jest :

a)      okazać pracownikowi czytelni akt dokument potwierdzający jego tożsamość, zawierający zdjęcie,

b)      odzież wierzchnią interesant ma pozostawić w miejscu wskazanym przez pracownika czytelni.

17.    Na terenie czytelni zabronione jest:

a)      korzystanie z telefonów komórkowych,

b)      spożywanie posiłków i napojów,

c)      dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem.

18.    Osoby korzystające z czytelni akt mają obowiązek:

a)      poszanowania udostępnionych akt,

b)      zgłaszania wszelkich uszkodzeń akt pracownikowi czytelni akt

c)      zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób,

d) złożenia podpisu w kontrolce akt udostępnionych do wglądu w czytelni akt, potwierdzającego udostępnienie akt do wglądu w danym dniu i godzinie oraz zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

e) stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnie akt.

19.    Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem czytelni sprawuje Kierownik Oddziału Administracyjnego.

 

PREZES
Sądu Rejonowego w Olkuszu

SSR Małgorzata Jachowicz - Polak

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wgląd do akt
 2. Wniosek o wydanie kserokopii, fotokopii z akt sprawy

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
AutorSąd Rejonowy w Olkuszu2011-09-28
Publikujący Administrator - Administrator 2011-09-28 12:19
Sąd Rejonowy w Olkuszuul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz tel. 32 626-11-55 email: administracja@olkusz.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]