Przeglądanie ksiąg wieczystych w sieci Internet

     W dniu 16 czerwca 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło możliwość przeglądania ksiąg za pośrednictwem sieci Internet.

Przeglądarka ksiąg wieczystych przemigrowanych do Centralnej Bazy Danych znajduje się pod adresem:  http://ekw.ms.gov.pl/PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCHAby uzyskać dostęp do treści księgi, konieczna jest znajomość dokładnego numeru księgi wraz z kodem wydziału.Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

    - zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
    - przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
    - wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
    - bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
    - wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W OLKUSZU
AutorSąd Rejonowy w Olkuszu2011-02-21
Publikujący Administrator - Administrator 2011-02-21 12:00
Modyfikacja Administrator - Administrator 2016-06-28 14:30